De opties bij een conflict

Ondernemers met een zakelijk conflict hebben grofweg de volgende mogelijkheden: niets doen, een strategiegesprek of voorlopig oordeel van Kate, arbitrage, mediation of de rechtbank.

Niets doen

Meer dan 50% van het MKB vindt een rechtszaak te duur, te ingewikkeld en te tijdrovend. Hetzelfde geldt voor juridisch advies.* Bovendien kan de relatie belangrijker zijn dan het geschil.
Daarom kiest een deel van het MKB ervoor om het maar te laten zitten.
Kijk eens naar de volgende opties. Deze hebben als groot voordeel dat er snel een betaalbare oplossing komt, die ook nog eens de-escalerend werkt. Zo is er een betere kans dat het conflict wordt opgelost en de relatie behouden blijft.

* Bron: Financieel Dagblad, Onderzoek van het Ministerie van Justitie uitgevoerd door WODC

Nu is er Kate

Juridisch advies:
geen gedoe, wel een stap verder.

Als u onzeker bent over uw gelijk in een geschil, maar een uitgebreide juridische analyse met bijbehorende kosten niet ziet zitten, kies dan voor een juridisch advies van Kate. Een juridische specialist beoordeelt in één gesprek uw juridische positie. Daarnaast vertelt hij welke stappen u kunt zetten om het conflict op te lossen.
Daarmee staat u steviger in uw schoenen in gesprekken met uw tegenpartij. U zult merken dat u de impasse daardoor beter in uw voordeel kunt doorbreken.
Een juridisch advies van Kate kost €225 excl. BTW.

Voorlopig oordeel:
geen gedoe, wel een oplossing.

Als beide partijen een onafhankelijk oordeel willen over hun geschil, maar een dure en lange rechtszaak niet zien zitten, kies dan voor een voorlopig oordeel van Kate.
Een advocaat, voormalig rechter of een andere juridische specialist geeft in één gesprek aan beide partijen een inschatting van wat een rechter of een arbiter zal oordelen. Daarnaast geeft deze specialist zijn oordeel over wat hij in de gegeven situatie een redelijke oplossing zou vinden.
Hiermee hebben beide partijen in korte tijd een onafhankelijk oordeel over hun conflict én over hoe zij er samen op een redelijke manier uit zouden kunnen komen. Het oordeel is niet bindend. U kunt hiermee doen wat u wil. Kate denkt dat u met deze informatie samen het conflict kunt oplossen.
Een voorlopig oordeel kost €350 excl. BTW per partij.
+€100 p.p. als u kiest voor een bespreking in een fysieke vergaderruimte.

Arbitrage

Arbitrage is private rechtspraak. Niet een overheidsrechter, maar een deskundige geeft een oordeel over het geschil. Arbitrage is wettelijk geregeld. Hierdoor is het oordeel van de deskundige even rechtsgeldig als dat van een overheidsrechter. Vaak is arbitrage duurder dan overheidsrechtspraak, omdat de partijen zelf de arbiter per uur moeten betalen en een advocaat inschakelen. Zie hier voor meer informatie.
De kosten van arbitrage zijn niet goed in te schatten. Hou rekening met €7.500 – €20.000.

Nu is er ook platform-arbitrage bij Out of Court

Out of Court biedt snelle, voordelige en eenvoudige arbitrage via een beveiligd online platform. Binnen twee maanden krijgt u voor een vast bedrag van €1.250 een rechtsgeldig vonnis door een deskundige arbiter. U heeft geen advocaat nodig. Out of Court richt zich bovendien op de dialoog in plaats van op de tegenstellingen. Dat werkt de-escalerend, waardoor de relatie behouden kan blijven. Er is geen hoger beroep. Daardoor blijven de kosten €1.250 en de tijdsduur twee maanden.
Goed om te weten, Kate is de oprichter van Out of Court. Ook Out of Court is onderdeel van haar missie: een snelle en betaalbare oplossing voor iedereen. Het grote verschil tussen Vraag het Kate en Out of Court? Bij Vraag het Kate geeft Kate geen bindende beslissing, maar voldoende handvatten om het zelf te regelen. Bij Out of Court krijg je een bindende eindbeslissing waar beide partijen zich aan moeten houden; Out of Court hakt de knoop door.
Platform-arbitrage van Out of Court kost €1.250 excl. BTW per partij.

Mediation

Bij mediation brengt een mediator partijen met elkaar in gesprek met als doel onderling tot een oplossing te komen. De mediator blijft daarbij inhoudelijk op afstand en laat daarmee de partijen onder zijn begeleiding hun geschil zelf oplossen. De kosten van mediation zijn afhankelijk van het uurtarief van de mediator en de tijd die hij aan de gesprekken besteedt. Zie hier voor meer informatie.
De kosten voor mediation zijn niet in te schatten.

Rechtbank

Iedereen is wel bekend met de rechtbank. Nederlandse rechters zijn over het algemeen goed. Een rechtszaak duurt vaak lang. De kosten van de rechtbank zijn afhankelijk van het belang van de zaak en liggen tussen de €124 en €4.131. Als je een advocaat in de arm neemt, dan komen daar advocaatkosten bij. Een advocaat betaal je meestal per uur. Het is afhankelijk van het uurtarief van de advocaat en hoeveel tijd hij aan de zaak besteedt wat de uiteindelijke kosten zijn. Hou rekening met €5.000 – €15.000.
Als een van beide partijen in hoger beroep gaat, dan duurt de rechtszaak aanzienlijk langer en lopen ook de kosten op. De kosten voor een rechtszaak zijn daardoor niet in te schatten.

Menu