Covid-conflict Oplossing

€ 325 p.p. excl. BTW

Heeft u een conflict door Covid-19?
W
illen u en uw tegenpartij weten waar u juridisch staat in uw conflict?
Wilt u beiden liever het conflict nu oplossen, zodat u beiden één zorg minder heeft?
Kate geeft u en uw tegenpartij:

• Een oordeel over uw juridische posities in het conflict, en
• Een redelijk schikkingsvoorstel voor de omstandigheden van dit geval,
• de Covid-omstandigheden, uw zakenrelatie én de toekomst.
• In een kort één op één videogesprek (één met u, één met uw tegenpartij), en
• één gezamenlijk videogesprek met uw tegenpartij.
• Beiden zonder advocaat.

Daarmee kunt u het verder onderling oplossen.
Dat geeft zekerheid voor beide partijen.
€325 excl. BTW per partij

Heeft u een conflict met een andere onderneming of ondernemer door de omstandigheden rond Corona? Dan is de kans groot dat beide partijen zitten met dezelfde problemen. In het contract staat niet wat u doet bij een pandemie. Dus wat geldt er nu? Bovendien is de kans groot dat uw tegenpartij in principe een prima relatie is. Corona gaat voorbij. Dan zou het fijn zijn om de draad weer op te kunnen pakken met deze partij.

Speciaal hiervoor heeft Kate een snel en voordelig traject. Zodat u weet waar u staat, maar vooral ook hoe u het samen op kunt lossen. Snel en redelijk. Dan kunt u door. Nu en na Corona.

Stap 1: data prikken voor de gesprekken

Stap 2: Toegang beveiligde online omgeving

Kate geeft beide partijen toegang tot een beveiligde omgeving van Kate, waarin u documenten of ander materiaal kunt uploaden ter voorbereiding van het videogesprek. Bijvoorbeeld een overeenkomst, e-mails of andere berichten. Beide partijen kunnen hun eigen en elkaars materiaal zien, zodat u goed kunt reageren.

Stap 3: Videobellen met onafhankelijke deskundige

De videogesprekken gaan eenvoudig via ons systeem met uw smartphone, tablet of andere computer via een veilig video-belsysteem. Als u liever fysiek in een vergaderruimte met elkaar spreekt, dan kan dat ook tegen bijbetaling van €100 excl. BTW per gesprek.

U en uw tegenpartij vertellen beiden uw eigen kant van het verhaal. De onafhankelijke juridisch deskundige zal vragen stellen om de juridische posities van beide partijen helder te krijgen. De deskundige geeft u vervolgens een oordeel over de posities van beiden partijen in het geschil. De deskundige geeft u bovendien zijn oordeel over wat hij of zij in de gegeven situatie een redelijke schikking zou vinden. Met oog voor Corona, uw relatie en de toekomst.

U kunt alle zakelijke geschillen aan Kate voorleggen. Denk bijvoorbeeld aan problemen over:

Inkoop
Verkoop
Arbeidsconflicten
Contractbreuk
Schending van afspraken
Beëindiging van een contract
Schade
Aansprakelijkheid
Problemen tussen bestuurders of vennoten
Problemen over samenwerking
Intellectuele eigendom
ICT
Media
Evenementen

Menu