Business as unusual

Als advocaat merk ik dat er veel zichtbare en minder zichtbare zorgen zijn bij MKB’ers over het oplossen van conflicten. De rechtbank is dicht. Juist in een tijd dat er veel conflicten ontstaan over wie er aansprakelijk is en wie er moet opdraaien voor de schade. Wat gebeurt er met je aanbetaling nu het evenement niet doorgaat? Wie draait op voor de late levering? Je hebt als ondernemer je handen vol om de boel draaiende te houden. Daar komen de problemen met anderen bij. Probeer dan maar eens overzicht te houden.  

Iedereen probeert zo goed en kwaad als het kan het leven digitaal op te pakken. Om positief te blijven: dat geeft best veel nieuwe en goede ervaringen. Binnen een week had iedereen zat iedereen met collega’s en klanten op het scherm te praten. Naast een aardige blik in de huiskamers, konden veel mensen hun werk voortzetten. We blijken dus ook best flexibel te zijn. Dat leverde in ieder geval op dat het bedrijfsleven niet stil kwam te staan.

Hetzelfde geldt voor conflicten. De traditionele manier van conflictoplossing is niet nodig om successen te boeken. Ook in crisistijden kan je goed en snel uit geschillen komen, door creatief en flexibel te zijn. Dat is nu juist het DNA van Vraag het Kate.

Traditionele oplossingen in crisistijd zijn:

  1. Wachten. Een bekende reactie in crisistijd: niets doen, stil zitten, wachten tot het overgaat. Ik zie dat om mij heen ook veel gebeuren.
  2. Verder met oplossen. Als de oplossing niet kan wachten, dan moet je wel door. Via videobellen overleggen met je boze afnemer om er via overleg samen uit te komen. De rechter is immers niet beschikbaar.

Zoek je een creatieve en doortastender manier om je conflict op te lossen? Vraag het Kate. Kate is een advocaat die efficiënte en betaalbare juridische oplossingen ontwikkelt voor MKB. Vraag het Kate werkte al volledig digitaal en via videobellen. Zij maakt het daarnaast ook nog eenvoudig, voordelig en efficiënt. Zonder advocaten. Kate geeft voldoende handvatten om het op te lossen.

Benieuwd wie Kate is en wat zij voor jou kan betekenen? Ga naar www.vraaghetkate.nl.   

Is het conflict al zodanig geëscaleerd dat er samen uitkomen onmogelijk is geworden, dan adviseert Kate een andere digitale oplossing, Out of Court. Out of Court is een andere digitale oplossing dan Vraag het Kate. Out of Court specialiseert zich in arbitrage, een alternatief voor rechtspraak. Je krijgt binnen zes weken een bindende eindbeslissing zonder een stap in de rechtbank te zetten. Ook nu. Voor meer informatie, zie www.outofcourt.nl.

Er is altijd een oplossing! Zo niet, vraag het

Menu